Estructura de Decreto 2127 de 1945

Ficha Técnica Ver Documento

CAPÍTULO I Disposiciones generales
ART. 1º−
ART. 2º−
ART. 3º−
ART. 4º−
ART. 5º−
ART. 6º−
ART. 7º−
ART. 8º−
ART. 9º−
ART. 10.−
ART. 11.−
CAPÍTULO II Celebración del contrato
ART. 12.−
ART. 13.−
ART. 14.−
ART. 15.−
ART. 16.−
ART. 17.−
ART. 18.−
ART. 19.−
ART. 20.−
ART. 21.−
ART. 22.−
ART. 23.−
ART. 24.−
ART. 25.−
CAPÍTULO III Obligaciones recíprocas
ART. 26.−
ART. 27.−
ART. 28.−
ART. 29.−
CAPÍTULO IV Régimen interno
ART. 30.−
ART. 31.−
ART. 32.−
ART. 33.−
ART. 34.−
ART. 35.−
ART. 36.−
CAPÍTULO V Duración del contrato de trabajo
ART. 37.−
ART. 38.−
ART. 39.−
ART. 40.−
ART. 41.−
ART. 42.−
ART. 43.−
ART. 44.−
ART. 45.−
ART. 46.−
ART. 47.−
ART. 48.−
ART. 49.−
ART. 50.−
ART. 51.−
ART. 52.−
ART. 53.−
ART. 54.−
CAPÍTULO VI Disposiciones finales
ART. 55.−
ART. 56.−
ART. 57.−
ART. 58.−
ART. 59.−